BROUMOVSKO - T
... je má milovaná rodná hrouda. Zde jsou zajímavá místa z CHKO Broumovsko. Po kliknutí na foto se fotogalerie pustí automaticky dokola (pokud se ti výměna fotek bude zdát moc rychlá nebo pomalá, použij vpravo dole tlačítko stop a fotografie si posouvej dle svého uvážení pomocí šipek).
01 - Teplice nad Metují - Ivanitská poustevna a Kostel Panny Marie Pomocné
02 - Teplice nad Metují - Lysý vrch (studánka, vyhlídka, skalní krusta, bunkr a kaplička Máří Magdalény) /naproti vchodu do Teplických skal/
03 - Teplické skály - Metuje, podél říčky a kolem kempu Bučnice /léto/
04 - Teplické skály - Metuje, podél říčky a kolem kempu Bučnice a dále do Vlčí rokle podél Skalního potoka/zima/
05 - Teplické skály - rokliny a příkopy /zima/
06 - Teplické skály - rokliny a příkopy /léto, podzim/
07 - Teplické skály - Skalský potok (od Krápníků proti proudu, kolem tůněk a kolem Volské studánky k prameništi) /podzim/
08 - Teplické skály - Teplickým údolím směr Kraví hora, kolem Údolí tří mušketýrů, přes Lokomotivu a sjezdovku Kamenec do Teplic nad Metují
09 - Teplické skály - Teplický skalní okruh, placený /01/ (od pokladny přes Skalní potok a kolem altánku až po skalní hrad Střmen)
10 - Teplické skály - Teplický skalní okruh, placený /02/ (skalní hrad Střmen, výstup na hrad a vyhlídky)
11 - Teplické skály - Teplický skalní okruh, placený /03/ (od skalního hradu Střmen přes Housenku, Skalní bránu, Harfu a Koňskou hlavu k Sekyře)
12 - Teplické skály - Teplický skalní okruh, placený /04/ (od Sekyry ke Skalní nevěstě)
13 - Teplické skály - Teplický skalní okruh, placený /05/ (od Skalní nevěsty ke vchodu na Sibiř)
14 - Teplické skály - Teplický skalní okruh, placený /06/ (vstup na Sibiř, skrz chladné průchody k teploměru)
15 - Teplické skály - Teplický skalní okruh, placený /07/ (Sibiř, od teploměru na konec k Podsvětí)
16 - Teplické skály - Teplický skalní okruh, placený /08/ (Anenské údolí, od Podsvětí k Supovi)
17 - Teplické skály - Teplický skalní okruh, placený /09/ (Anenské údolí, od Supa k Bráně na konci údolí)
18 - Teplické skály - Teplický skalní okruh, placený /10/ (Krápníky a kolem spadlé skály k Volské studánce směr Záboř)
19 - Teplické skály - Teplický skalní okruh, placený /11/ (Krápníky a kolem spadlé skály vzhůru podél Amfiteátru a přes Římské divadlo k Dělovému náboji)
20 - Teplické skály - Teplický skalní okruh, placený /12/ (od Dělového náboje průrvou pod Baštou ke Kanci)
21 - Teplické skály - Teplický skalní okruh, placený /13/ (od Kance, pod Troskami a kolem Pandy, po vyhlídku na Martinské stěny)
22 - Teplické skály - Teplický skalní okruh, placený /14/ (od vyhlídky na Martinské stěny k Martinským stěnám)
23 - Teplické skály - Teplický skalní okruh, placený /15/ (Chrámová jeskyně, Chrámové stěny, Koruna, až po sokolí branku)
24 - Teplické skály - Teplický skalní okruh, placený /16/ (od sokolí branky, přes Malé chrámové náměstí a malou jeskyni, kolem Golema k Chatě horolezců)
25 - Teplické skály - Vlčí rokle (je přirozenou hranicí mezi Teplickými a Adršpašskými skalami, jde zároveň o skalní soutěsku s rašeliništi, kterými se vine (místy ponorný) Skalní potok, jehož zdrojem je Adršpašské skalní jezírko)

26 - Teplické skály - z Vlčí rokle přes Sedm schodů s vyhlídkou na Střmen, přes Rokliny nad Sibiří, horní trasou směr Záboř /léto/

27 - Teplické skály - Záboř a dolní trasou na Teplický skalní okruh vpravo (Krápníky, Skalní ostrov, Lední medvěd) a do Vlčí rokle /zima/
28 - Teplické skály - Záboř a dolní trasou na Teplický skalní okruh vlevo (Krápníky, Skalní ostrov, Sibiř) /zima/
29 - Teplické skály - Záboř a okolí
Milan Škoda - všechna práva vyhrazena od roku 2005