BROUMOVSKO - SYMBOLICKÉ
... je má milovaná rodná hrouda. Zde najdete mé fotografie skal, které něco symbolizují, či se něčemu podobají. Po kliknutí na foto se fotogalerie pustí automaticky dokola (pokud se ti výměna fotek bude zdát moc rychlá nebo pomalá, použij vpravo dole tlačítko stop a fotografie si posouvej dle svého uvážení pomocí šipek).
01 - skály připomínající symbolicky faunu, flóru či nějaký jiný výjev z běžného života.
02 - vytesané ukazatele směru (asi 19. st.) kudy chodilo přes Broumovské stěny procesí do Vambeřic. Šipky ukazují na hrotu směr. Písmeno H na Hejšovinu (hora), a opačně symbol hvězdičky na Hvězdu (Kaple Panny Marie Sněžné).
03 - vytesané ukazatele směru (asi 19. st.) v pískovcovích kvádrech, které sloužily jako směrové patníky a rozcestníky s ukazatelem směru k obcím či známým místům v terénu.
04 - kameny vytyčující panství (tzv. hraničník), či pozemky a lesní hospodářství za feudalismu a za Habsburské monarchie. Na Broumovsku většinou souvisejí s ohraničením panství a lesů Broumovského kláštera.
05 - vytesaný houpací koník - na Broumovsku jej lze nalézt na mnoha různých místech. Někdy ve skále, někdy na balvanu. Většinou bývá na místech, odkud bývají pěkné výhledy, či houpačka, ale není to podmínka. Autor neznámý.
Milan Škoda - všechna práva vyhrazena od roku 2005