... zde najdete mé fotografie vodních ploch, retenčních nádrží, lesních tůní, rybníků a různých louží Broumovska. Po kliknutí na foto se fotogalerie pustí automaticky dokola (pokud se ti výměna fotek bude zdát moc rychlá nebo pomalá, použij vpravo dole tlačítko stop a fotografie si posouvej dle svého uvážení pomocí šipek).
01 - Hejtmánkovice (drobná malá přehradní hráz na Liščím potoku a retenční nádrž pod obecním ouřadem /šolcovnou/)
02 - Hejtmánkovice (Vepřín, rybník nad obecním ouřadem /šolcovnou/)
03 - Hejtmánkovice (Kinclův rybník, nad obcí směrem na Křinice)
04 - Broumov (Katovna, rybářský rybník při výjezdu na Křinice za fotbalovým hřištěm, kde se odehrávají občas rybářské závody)
05 - Broumov (bývalé městské koupaliště mezi Katovnou a Cíglem napájené potůčkem z Kinclova rybníku & přítokový bahňák)
06 - Křinice (Cihelný rybník alias lidově Cígl, až na okraji Broumova, spadá do katastru sousední obce)
Milan Škoda - všechna práva vyhrazena od roku 2005